Asiakastiedote 1.8.2020

Arvoisa asiakkaamme

Olemme erittäin tyytyväisiä ja onnellisia siitä, että olet käyttänyt tarjoamiamme palveluja jo pitkään. Uskomme myös, että olet ollut tyytyväinen tarjoamiimme palveluihin sekä niiden laatuun.

Menneen puolen vuoden aikana työskentelyolosuhteet ovat muuttuneet koronan ja siitä johtuvien viranomaispäätösten vuoksi pysyvästi erilaisiksi kuin aiemmin. Meidän on huomioitava asiakasturvallisuus huomattavasti aiempaa tarkemmin, raportoitava tarkemmin ja on oltava tietynlaisessa valmiustilassa työtä tehdessämme. Nämä muutokset vaikuttavat kaikkiin palveluihimme.

Yleisen hintatason nousu, huomattavasti nousseet bensiinikustannukset sekä palkkakustannusten nousu aiheuttavat sen, että joudumme korottamaan tuntihintaamme 1.9.2020 alkaen n. 3% (1 €). Korotustarve perustuu palvelujen tuottamiseen liittyviin palkkakustannuksiin ja niiden 3 % nousuun nyt syksyllä.

Toivomme, että ymmärrät hintakorotuksemme perusteet ja olet jatkossakin tyytyväinen asiakkaamme.

Ystävällisin terveisin

Tarja ja Kirsi

050 5812031

Kotipalvelu Verenpisara

www.kotipalveluverenpisara.fi