Syyskaudelta hyvää palautetta hoivapalveluista!

Asiakkaiden tyytyväisyys on hyvin tärkeää kotipalveluita tarjoavalle yritykselle. Verenpisarassa teemme työmme asiakkaamme kotona ja tehtävämme on helpottaa asiakkaamme arkea, joten meille on tietysti tärkeää tietää, miten olemme onnistuneet ja missä meillä on kehitettävää.

Lähihoitajaopiskelijat tekivät asiakaskyselyn joulukuussa 2019 osalle asiakkaista. Kysely tehtiin nimettömänä ja kyselyssä asiakkaiden ikähaitari oli 71-89 vuotta. Mukana oli miehiä ja naisia, osa asui yksin ja osa puolisonsa kanssa ja osalla puoliso toimi omaishoitajana.

Suurin osa asiakkaista sai tiedon Verenpisaran palveluista sairaalasta, esitteestä ja lehdestä, osa on saanut tiedon omaisten kautta tai sosiaalivirastosta.

Palveluista eniten käytettiin kylvetys ja saunotus palvelua, seuraavaksi kodinhoitoa ja hoivapalvelua. Pelkkää siivouspalvelua käyttäviä asiakkaita ei ollut tässä asiakaskyselyssä mukana.

Asiakkaiden luona käytiin eniten 2-5 x viikossa, joidenkin luona kerran viikossa ja sitten oli myös joka päivä käyntejä ja joillakin kyselyyn osallistuneista oli yksi-kaksi kertaa kuukaudessa käynnit. Melkein kaikki kyselyssä olleet asiakkaat olivat olleet asiakkaina 1-5 vuotta.

Pyysimme asiakkaita vastaamaan kyselyyn rengastamalla numero, joka vastaa lähinnä heidän mielipidettään palvelun laadusta. Kyselimme muun muassa seuraavaa: Ovatko luonanne käyvät työntekijät täsmällisiä työssään? Vastaako palvelun sujuvuus, nopeus ja joustavuus odotuksianne? Oletteko saaneet osallistua tarpeeksi annettavien palveluiden tai hoidon suunnitteluun? Kuuntelevatko työntekijät teitä? Koetteko, että voitte puhua työntekijöiden kanssa asioista luottamuksellisesti? Onko tiedonkulku moitteetonta?

Yhteenvetona asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä palveluun! Työntekijät ovat olleet täsmällisiä työssään, palvelu on sujunut hyvin, on ollut nopeaa, joustavaa ja odotusten mukaista. Työntekijät ovat noudattaneet toiveita ja asiakas on saanut osallistua annettavien palveluiden ja hoidon suunnitteluun. Työntekijät ovat kuunnelleet ja tukeneet asiakkaita tarvittaessa ja työntekijöiden kanssa on voinut puhua myös epämiellyttävistä asioista. Työntekijöiden kanssa on voinut puhua asioista luottamuksellisesti, työntekijät puhuivat selvästi ja ymmärrettävästi, muutoksista on tiedotettu hyvin ja on myös kerrottu, kuka hoitaja tulee seuraavan kerran käymään. Tiedonkulku on ollut moitteetonta ja he ovat olleet tyytyväisiä annettuun palveluun. Tietoa yrityksen palveluista on tullut myös riittävästi asiakkaille ja on annettu esitteet palveluista. Ainoa negatiivinen palaute tuli yhdellä asiakkaalla siitä, että puhelimeen ei ole vastattu riittävän nopeasti, että asia olisi hoitunut.
Asiakaskyselyssä mukana olleiden asiakkaiden mielestä Verenpisaran antama palvelu on ollut hyvä kokemus, hoitajat on tuttuja ja mukavia, on helppo kysyä asioita, ei ole parannettavaa, palvelu toimii moitteettomasti, on tärkeää, että tehdään ne asiat joita tarvitaan ja pyydetään!

Verenpisaraa myös suositellaan mielellään!

Suuret kiitoset kaikille vastaajille, sillä saimme arvokasta tietoa palvelustamme! Vaikka kehitettävää riittää niin suunta on ollut nähtävästi oikea